കിറുകൃത്യം!

നാട്ടിന്‍പുറത്തുകാരനായ ചന്തിരന് ട്രെയിനില്‍ ലോക്കോപൈലറ്റായി ജോലികിട്ടി. ചന്തിരന് സന്തോഷമായി. ഇനി സര്‍ക്കര്‍ ചെലവില്‍ തീവണ്ടിയില്‍ രാജ്യമാകെ കറങ്ങാമല്ലോ. എന്നാല്‍ കൃത്യസമയത്തൊന്നും സ്റ്റേഷനുകളില്‍ ...more

നാട്ടിന്‍പുറത്തുകാരനായ ചന്തിരന് ട്രെയിനില്‍ ലോക്കോപൈലറ്റായി ജോലികിട്ടി. ചന്തിരന് സന്തോഷമായി. ഇനി സര്‍ക്കര്‍ ചെലവില്‍ തീവണ്ടിയില്‍ രാജ്യമാകെ കറങ്ങാമല്ലോ.
എന്നാല്‍ കൃത്യസമയത്തൊന്നും സ്റ്റേഷനുകളില്‍ നിര്‍ത്താന്‍ ചന്തിരന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. എപ്പോഴും വണ്ടി വൈകിയായിരിക്കും ഓടുന്നത്.
ഒരുദിവസം കൃത്യസമയത്തുതന്നെ വണ്ടി സ്റ്റേഷനില്‍ വന്നുനിന്നപ്പോള്‍ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് സന്തോഷമായി. ഇന്നെങ്കിലും കൃത്യസമയത്ത് എത്താമല്ലോ.
യാത്രക്കാര്‍ ചന്തിരനെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്.
അപ്പോള്‍ തെല്ലൊരു ജാള്യതയോടെ ചന്തിരന്‍ പറഞ്ഞു:
ഇതേയ്… ഇന്നലെ ഇതേ സമയത്തു വരേണ്ടിയിരുന്ന വണ്ടിയാ, ചങ്ങാതിമാരേ…
ചന്തിരന്‍ പറയുന്നതുകേട്ട യാത്രക്കാര്‍ മൂക്കത്തുവിരല്‍വെച്ചുപോയി.

-ഗിഫു മേലാറ്റൂര്‍

show less
More Comments

SLIDESHOW

LATEST VIDEO