2018 നല്ലതോ?

2018 നല്ലതോ?   ലോകത്ത്   ലോകരാഷ്ട്രങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ അഭിപ്രായഭിന്നത രൂക്ഷമാകും. യുദ്ധഭീതി പ്രബലപ്പെടും. അഗ്നികൊണ്ടുള്ള അപകടങ്ങള്‍, ആക്രമണങ്ങള...more

2018 നല്ലതോ?

 

ലോകത്ത്

 

ലോകരാഷ്ട്രങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ അഭിപ്രായഭിന്നത രൂക്ഷമാകും. യുദ്ധഭീതി പ്രബലപ്പെടും. അഗ്നികൊണ്ടുള്ള അപകടങ്ങള്‍, ആക്രമണങ്ങള്‍ ഇവയുണ്ടാകും. മനുഷ്യര്‍ക്കും മൃഗങ്ങള്‍ക്കും പകര്‍ച്ചാവ്യാധികള്‍ വന്നുപെടും. പക്ഷേ മനുഷ്യന്‍റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമായിരിക്കും. പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങള്‍ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് അഭിമാനമാകും. ശാസ്ത്രീയപരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ പുതിയ യുദ്ധമുറകളുടെ കണ്ടെത്തലുകളും അതുമൂലം രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ സമ്മര്‍ദ്ദവും കൂടുതലാകും. അതിവൃഷ്ടിയും അനാവൃഷ്ടിയും ഉള്ള കാലാവസ്ഥയും അതുകൊണ്ടുള്ള ദുരിതങ്ങളും വന്നുപെടും. ഭക്ഷ്യദൗര്‍ലഭ്യത്തിനും പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിനും സാദ്ധ്യത.

 

ഇന്ത്യയില്‍

 

ആഭ്യന്തരകലാപങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യത കാണുന്നു. ഭരണാധികാരികള്‍ തമ്മില്‍ അനൈക്യത്തിനും, അതിന്‍റെ വര്‍ദ്ധനവിനും സാദ്ധ്യത. മഴ കുറയും. സ്വര്‍ണ്ണം, വെള്ളി ഇവയ്ക്ക്(ധനം) ദൗര്‍ലഭ്യം ഉണ്ടാകും. കാറ്റിന്‍റെ ഉപദ്രവം വര്‍ദ്ധിക്കും. കര്‍ഷകര്‍ക്ക് സംതൃപ്തിയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തികരംഗം മെച്ചപ്പെടും.

 

കേരളത്തില്‍

 

2018 ജനുവരി, ഒക്ടോബര്‍, ഡിസംബര്‍ മാസങ്ങളില്‍ വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷമാകും. മേയ് മാസത്തില്‍ വില കുറയും. ഭരണാധികാരികള്‍ തമ്മില്‍ അനൈക്യം തുടരും. ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഭരണാധികാരികളും തമ്മില്‍ അനൈക്യം, വാഹനഅപകടങ്ങള്‍, ആത്മഹത്യകള്‍ ഇവ വര്‍ദ്ധിക്കും. ആയുധഭീതി, വിഷഭയം ഇവയും സമ്മിശ്രമായ കാലാവസ്ഥയും ഇക്കാലത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാം. കച്ചവടാഭിവൃദ്ധിയുടെ കാലം. തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനഅധികാരികള്‍ കൂടുതല്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സാമ്പത്തികമായും അഭിവൃദ്ധിയുടെ കാലം.

 

 

കൂടുതല്‍ വായിക്കാന്‍

show less
blue glass dong
Im thankful for the blog.Thanks Again. Fantastic.
More Comments

SLIDESHOW

LATEST VIDEO