നിങ്ങളുടെ സംഖ്യ അറിയാമോ…?

    നിങ്ങളുടെ ജന്മനക്ഷത്രവും രാശിയും ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാളുടെ രാശി 'മകരം' ആണെന്നും നക്ഷത്രം 'തിരുവോണ'മാണെന്നും കരുതുക. 'മേട'ത്തില്‍നിന്നും എണ്ണിയാല്‍ 'മകരം' 10-ാമത്തെ രാശിയാണ്. ആദ്യനക്ഷത്രമായ അശ്വതി മുതല്‍ എണ്ണിയാല്‍ 'തിരുവോണം' 22-ാമത്തെ നക്ഷത്രമാണ്. രാശിയുടെ ...Read More

ഈ പതിനാറ് മന്ത്രങ്ങള്‍ ജപിക്കു…ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യസിദ്ധി….ഉറപ്പ്…

  "ഓം" എന്ന ശ്രഷ്ഠമായ പ്രണവത്തിന്‍റെ തലവനാണ് ഗണപതി. നിത്യവും ആബാലവൃദ്ധത്തിനും വളരെ ലളിതമായ രീതിയില്‍ ആരാധിക്കാവുന്ന ആദ്യത്തെ ദൈവമാണ് ഗണപതി. ഗണപതിയെ ആരാധിക്കുന്നതിനായി പതിനാറു മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. അഹങ്കാരം, കല്‍മഷം, മായ നിറഞ്ഞ അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിച്ച ഗണപതി ഭഗവാന്‍ തന്നെ പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു കൊണ്...Read More

വിളക്കു കൊളുത്തുമ്പോള്‍ അറിയേണ്ടത്…

  വിളക്കു കൊളുത്തുമ്പോള്‍ ചൊല്ലേണ്ട മന്ത്രങ്ങള്‍   പ്രഭാതത്തില്‍   ശിവം കരോതി കല്യാണം ആരോഗ്യം ധന സമ്പദഃ ശത്രുബുദ്ധിവിനാശായ ദീപജ്യോതിര്‍ നമോസ്തുതേ.   സന്ധ്യക്ക്   ശിവം ഭവതു കല്യാണം ആയുരാരോഗ്യസമ്പദം മമ ദുഃഖ വിനാശായ ശ്രീ സന്ധ്യാദീപം നമോസ്തുതേ. ...Read More

ആയുരാരോഗ്യഐശ്വര്യത്തിനും ദീര്‍ഘമാംഗല്യത്തിനും

  ദേവീതത്വത്തിന്‍റെ പ്രതീകമാണ് കുങ്കുമം. കുങ്കുമം ദേവീസ്വരൂപമാണ്. നിറത്തിലും തിലകത്തിന്‍റെ ആകൃതിയിലും മഹാമായാതത്വത്തെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നെറ്റിക്ക് നടുവിലോ, പുരികമധ്യത്തിലോ കുങ്കുമം തൊടാം. സ്ഥൂലമായ ആത്മാവില്‍ സൂക്ഷ്മ ബിന്ദുരൂപത്തില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്ത് എല്ലാറ്റിനെയും നയിക്കുന്ന ശക്തിയെ സൂച...Read More

ഈ ഗണേശ ഋണഹരമന്ത്രം നിത്യവും ജപിക്കു…കടങ്ങള്‍ തീര്‍ത്തും ഇല്ലാതാകാന്‍…

    നിഴല്‍പോലെ മനുഷ്യനെ പിന്തുടരുന്ന ജീവിതയാഥാര്‍ത്ഥ്യമാണ് കടം. ഒട്ടുമിക്ക ജീവിതങ്ങളെയും ദുരിതത്തിലേയ്ക്കും സ്വയംഹത്യയിലേക്കും തള്ളിവിടുന്ന ഈ ആപത്സന്ധിയെ മന്ത്രംകൊണ്ടുതരണം ചെയ്യാന്‍ നമുക്ക് കഴിയും. പല ഋണമോചനമന്ത്രങ്ങളും നമ്മള്‍ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കടങ്ങള്‍ കുറ...Read More

ഈ പത്ത് കാര്യങ്ങള്‍ ശീലമാക്കു…ഐശ്വര്യം നിങ്ങളുടെ കൂടെ…

    ഐശ്വര്യം വരാന്‍ വ്യക്തിപരമായി പാലിക്കേണ്ട പത്ത് കാര്യങ്ങള്‍:   1. ക്ഷേത്രങ്ങള്‍, വീട്, ഓഫീസ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളില്‍ വലതുകാല് വച്ച് കയറുകയും ഇറങ്ങുമ്പോള്‍ ഇടതുകാല് വച്ച് ഇറങ്ങുകയും പതിവാക്കുക.   2. അറവുശാല, ശൗചാലയം എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഇടതുകാല് വച്ച് കയറുകയും ഇറങ്...Read More

കുട്ടികളെ സന്മാര്‍ഗ്ഗത്തിലേയ്ക്ക് നയിക്കാന്‍

    ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികള്‍ തരണം ചെയ്യാനുതകുന്ന നിത്യപ്രാര്‍ത്ഥനകളാണിത്. കുട്ടികളെ സന്മാര്‍ഗ്ഗത്തിലേയ്ക്ക് നയിക്കാനും അച്ചടക്കത്തോടെ വര്‍ത്തിക്കാനും ജീവിതപരീക്ഷകളില്‍ വിജയിക്കാനും ഈ മന്ത്രങ്ങള്‍ സഹായിക്കും.   ഏകദന്തം മഹാകായം തപ്തകാഞ്ചന സന്നിഭം ലംബോദരം വിശാലാക്ഷം വന്...Read More

ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ ദീപം തെളിച്ചാല്‍…! ഫലമറിയാം..

    ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖദുരിതങ്ങള്‍ക്കും പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കും കാരണം നമ്മുടെ മുജ്ജന്മപാപങ്ങളാണ്. കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളില്‍ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലമായി നവഗ്രഹങ്ങള്‍ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ദുരിതങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നു. ഇതിന് തക്കതായ പരിഹാരകര്‍മ്മങ്ങള്‍ വേദകാലമഹര്‍ഷിമാര്‍ അരുളിചെയ്തിട്ടുണ്...Read More

27 നക്ഷത്രസവിശേഷതകളും ദോഷപരിഹാരങ്ങളും – ഭാഗം 12

  27 നക്ഷത്രസവിശേഷതകളും ദോഷപരിഹാരങ്ങളും - ഭാഗം 12     ഉത്രം   പൊതുസ്വഭാവം   ആകാശതലത്തില്‍ തിളങ്ങിനില്‍ക്കുന്ന രണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഒരു ഗണമാണ് ഉത്രം നക്ഷത്രം. ജപമണിയാണ് ഈ നക്ഷത്രത്തിന്‍റെ അടയാളം. ഈ നക്ഷത്രജാതര്‍ ചിങ്ങക്കൂറിലും കന്നിക്കൂറിലും ഉള്‍പ്പെടു...Read More
Load More