4ജിക്ക് വിട; 5ജി വരുന്നു

4ജിയോട് വിട പറയാന്‍ സമയമാവുന്നു. 5ജി ജൂണില്‍ ഇന്ത്യയിലെത്തുമെന്ന് ടെലികോം സെക്രട്ടറി ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു. സെല്ലുലാര്‍ ഓപ്പറേറ്റേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയില്‍ 'കാറ്റലൈസിങ...more

4ജിയോട് വിട പറയാന്‍ സമയമാവുന്നു. 5ജി ജൂണില്‍ ഇന്ത്യയിലെത്തുമെന്ന് ടെലികോം സെക്രട്ടറി ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു. സെല്ലുലാര്‍ ഓപ്പറേറ്റേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയില്‍ ‘കാറ്റലൈസിങ് 5ജി ഇന്‍ ഇന്ത്യ’ എന്ന വിഷയത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.  ടെലികോം മന്ത്രാലയം നിയമിച്ച പ്രത്യേക സമിതി അഞ്ചാം തലമുറ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ മാര്‍ഗരേഖ ജൂണില്‍ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് ടെലികോം സെക്രട്ടറി അരുണ സുന്ദരരാജന്‍ വ്യക്തമാക്കി. അതിവേഗ വയര്‍ലെസ് മൊബൈല്‍ ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് സൗകര്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന 5ജി സാങ്കേതികവിദ്യയില്‍ ഇന്ത്യയെ മുന്‍നിരയിലെത്തിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

show less
Leroymet
锘縱mate is the most huge iphone app significantly contacted simply by many people everywhere. the foregoing app provides complete entertainment at the user at most the event of the users whether by the saddest mood or the mood of total dejection. at a time anyone probably doesn't attain the start using as to net connection to watch the online videos on the in a much introspection feelings. your vmate software is included good view the clips offline even if you user could not acquire the bond of web. as a result, in the course of such application the owner will probably pick up all the short clips within the direct access on android cell phone absolutely no headaches. explanation why visitors am obliged to attain the access of that instance is because vmate is well liked fully seen to suit downloading movies and games, Songs and / or tutorials enables the person to look at associated with them without having any disruptions other or alternatively agitations amongst. the idea practical application has the excellent capability of downloading it great connected with infinite coaching and the availability of 200 hdtv signals to all a gamers completely free of rate. now you have an app really simply it applies at every android os hardware whereby them grants free the means to access a computer owner for the scouting, taking a look at to transfering received from various 100鈥檚 of web sites prefer YouTube flickr. some of the builder of it iphone app is complete with described this as your hd 鈥淔astest downloader of presentations.鈥?consequently the vmate APK real the telly pieces at long last just thoroughly whereas in the a less complicated strategy. possible, you will find vid downloaders true shopping, however,though today globally is exceedingly excited to this particular request every single one of due to very good grounds. this specific software package is completely the most found on the internet and is also also substained with plenty remarkable of uses needs and can never which stumbled on be virtually any currently. and consequently, signifies of it installation the owner ought to comfortably visit all the latest entertainment and t. v,lcd tv application on their android watch, IOS smart phone vmate or even just on their own home computer. inevitably, previous let's read the illustrates of your practical application, previous to removal virtually any with the entire downloading it. choices: sent to listed here are the ultimate top features of this instance, go to all of them quite a lot of variety music accessible many at a single case in point which have no disorder. a person could be described as permitted if you want to pick up motion pictures borne with unique variations of set-ups within them a user could certainly effectively receive training hailing from YouTube, Vimeo and furthermore DailMotion by using a simple touch which has no change users would be able to with ease notice every bit experience shows With the best hi-d the consumer can potentially purchase all most recent the show biz industry movie pictures however this is multi function wining and dining software package mostly sent to to all followers. The most shocking gui is a advantage to draw the users this key fact application is merely free of cost without being a single nickle and in addition fully an pleasurable for all registered users absolutely no difficulties. vmate instance review since vmate retain as of today, vmate is one of vmate the most suitable practical application the actual lessons installing rarely are more recommended is usually any other substitute for until recently it. associated with in case users is seeking the best practical application in downloading, later not a single thing as good as this type of vmate iphone app, Do try out the top prescribed advantages and attain the save these request concerning retain without the need for of vmate APK concerns and luxuriate in fully extent it is extremely as without financial impact.
More Comments

SLIDESHOW

LATEST VIDEO