‘ആനയെപൊക്കിയ പാപ്പാന്‍’

നവാഗതനായ വിഷ്ണു എസ്. ഭട്ടതിരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് 'ആനയെ പൊക്കിയ പാപ്പാന്‍'. ചെമ്പന്‍ വിനോദ് ജോസ്, ബാലുവര്‍ഗ്ഗീസ് എന്നിവര്‍ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം വടക്കാഞ്ചേരിയിലും പരിസരങ്ങളിലുമായി ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു.

നവാഗതനായ വിഷ്ണു എസ്. ഭട്ടതിരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് ‘ആനയെ പൊക്കിയ പാപ്പാന്‍’. ചെമ്പന്‍ വിനോദ് ജോസ്, ബാലുവര്‍ഗ്ഗീസ് എന്നിവര്‍ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം വടക്കാഞ്ചേരിയിലും പരിസരങ്ങളിലുമായി ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു.

Show Less

No comments Yet

SLIDESHOW

LATEST VIDEO