ആല്‍ബര്‍ട്ട് ഐന്‍സ്റ്റീന്‍ ചായസല്‍ക്കാരത്തിന് സുഹൃത്തിനെഴുതിയ കത്ത് ലേലത്തിന് !

വിഖ്യാത ജര്‍മ്മന്‍ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനും ആപേക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തത്തിന്‍റെ ഉപജ്ഞാതാവുമായ ആല്‍ബര്‍ട്ട് ഐന്‍സ്റ്റീന്‍റെ കൈപ്പടയിലുള്ള ജര്‍മ്മന്‍ കത്ത് ലേലത്തില്‍. 18,000 ഡോളര്‍ അതായത്, 12.7 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിന്‍റെ അടിസ്ഥാന ലേലവില. ഐന്‍സ്റ്റീന്‍ പേരെഴുതി ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന... Read More

വിഖ്യാത ജര്‍മ്മന്‍ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനും ആപേക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തത്തിന്‍റെ ഉപജ്ഞാതാവുമായ ആല്‍ബര്‍ട്ട് ഐന്‍സ്റ്റീന്‍റെ കൈപ്പടയിലുള്ള ജര്‍മ്മന്‍ കത്ത് ലേലത്തില്‍. 18,000 ഡോളര്‍ അതായത്, 12.7 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിന്‍റെ അടിസ്ഥാന ലേലവില. ഐന്‍സ്റ്റീന്‍ പേരെഴുതി ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കത്ത് എത്ര തുകയ്ക്കാണ് ലേലത്തില്‍ പോകുന്നതെന്നറിയാന്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 12 വരെ കാത്തിരിക്കണം. തന്‍റെ സുഹൃത്തും സഹപ്രവര്‍ത്തകനുമായ ഡോ. ഹാന്‍സ് റീഷന്‍ബച്ചിനെയും ഭാര്യയെയും ചായ സല്‍ക്കാരത്തിന് ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതാണ് കത്ത്.

Show Less

No comments Yet

SLIDESHOW

LATEST VIDEO