കോമണ്‍വെല്‍ത്ത് ഗെയിംസ്: സുശീൽ കുമാറിന് സ്വര്‍ണ്ണം

കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയുടെ സുശീൽ കുമാറിന് സ്വര്‍ണ്ണം. 74കിലോ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ ഗുസ്തിയിലാണ് ല്‍ കുമാര്‍ സ്വര്‍ണ്ണം കരസ്ഥമാക്കിയത്.  സുശീല്‍കുമാര്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നേടിക്കൊടുത്തത് 14-ാമത്തെ സ്വര്‍ണ്ണമാണ്. ഗുസ്തിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം സ്വർണമാണ്. 57 കിലോഗ്രാം ഫ്രീസ്റ്റൈൽ വിഭാഗത്തിൽ രാഹുൽ അവാരെയാണ് സ്വർണം... Read More

കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയുടെ സുശീൽ കുമാറിന് സ്വര്‍ണ്ണം. 74കിലോ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ ഗുസ്തിയിലാണ് ല്‍ കുമാര്‍ സ്വര്‍ണ്ണം കരസ്ഥമാക്കിയത്.  സുശീല്‍കുമാര്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നേടിക്കൊടുത്തത് 14-ാമത്തെ സ്വര്‍ണ്ണമാണ്. ഗുസ്തിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം സ്വർണമാണ്. 57 കിലോഗ്രാം ഫ്രീസ്റ്റൈൽ വിഭാഗത്തിൽ രാഹുൽ അവാരെയാണ് സ്വർണം നേടിയത്. 

Show Less

No comments Yet

SLIDESHOW

LATEST VIDEO