കോമണ്‍ വെല്‍ത്ത് ഗെയിംസ്: ഷൂട്ടിംഗില്‍ തേജസ്വി സാവന്തിനും അനീഷ് ബന്‍വാലയ്ക്കും സ്വര്‍ണ്ണം

കോമണ്‍ വെല്‍ത്ത് ഗെയിംസില്‍ ഷൂട്ടിംഗ് വിഭാഗത്തില്‍ തേജസ്വി സാവന്തും അനീഷ് ബന്‍വാലയും സ്വര്‍ണ്ണം നേടി. വനിതകളുടെ 50 മീറ്റര്‍ ഷൂട്ടിംഗ് വിഭാഗത്തിലാണ് തേജസ്വ സാവന്തിന് സ്വര്‍ണ്ണം ലഭിച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ താരമായ അഞ്ജു മൗദ്ഗില്ല്... Read More

കോമണ്‍ വെല്‍ത്ത് ഗെയിംസില്‍ ഷൂട്ടിംഗ് വിഭാഗത്തില്‍ തേജസ്വി സാവന്തും അനീഷ് ബന്‍വാലയും സ്വര്‍ണ്ണം നേടി. വനിതകളുടെ 50 മീറ്റര്‍ ഷൂട്ടിംഗ് വിഭാഗത്തിലാണ് തേജസ്വ സാവന്തിന് സ്വര്‍ണ്ണം ലഭിച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ താരമായ അഞ്ജു മൗദ്ഗില്ല് വെള്ളി അടിച്ചെടുത്തു. അതേസമയം പുരുഷന്മാരുടെ 25 മീറ്റര്‍ വിഭാഗത്തിലാണ്  അനീഷ് ബന്‍വാല സ്വര്‍ണ്ണം നേടിയത്.

 

Show Less

No comments Yet

SLIDESHOW

LATEST VIDEO