മ്യാന്‍മറില്‍ ശക്തമായ ഭൂചലനം; റിക്ടര്‍ സ്കെയിലില്‍ 6.0 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി

സെന്‍ട്രല്‍ മ്യാന്‍മറില്‍ ശക്തമായ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. റിക്ടര്‍ സ്കെയിലില്‍ 6.0 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പമാണുണ്ടായത്. എന്നാല്‍ ജീവഹാനിയോ നാശനഷ്ടമോ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. പ്യൂ നഗരത്തിന് 40 കിലോമീര്‍ അകലെയാണ് ഭൂചലനമുണ്ടായത്. ഇതിനുപുറമോ 5.3 തീവ്രത... Read More

സെന്‍ട്രല്‍ മ്യാന്‍മറില്‍ ശക്തമായ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. റിക്ടര്‍ സ്കെയിലില്‍ 6.0 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പമാണുണ്ടായത്. എന്നാല്‍ ജീവഹാനിയോ നാശനഷ്ടമോ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. പ്യൂ നഗരത്തിന് 40 കിലോമീര്‍ അകലെയാണ് ഭൂചലനമുണ്ടായത്. ഇതിനുപുറമോ 5.3 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് തുടര്‍ ഭൂചലനങ്ങളും അനുഭവപ്പെട്ടു. 1930 നും 1956 നുമിടയില്‍ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ തീവ്രതയായ 7.0 രേഖപ്പെടുത്തിയ ആറോളം ഭൂചനലങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

Show Less

No comments Yet

SLIDESHOW

LATEST VIDEO