കേന്ദ്രസാഹിത്യ അക്കാദമി മലയാള ഭാഷാ എക്സിക്യുട്ടീവ് അംഗമായി പ്രഭാവര്‍മ

കേന്ദ്രസാഹിത്യ അക്കാദമിയിലെ മലയാള ഭാഷാ എക്സിക്യുട്ടീവ് അംഗമായി കവി പ്രഭാവര്‍മ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. എതിരില്ലാതെയാണ് പ്രഭാവര്‍മ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ഡോ. അജിത് കുമാര്‍ മത്സരത്തില്‍ നിന്ന് പിന്മാറിയതോടെയാണ് പ്രഭാവര്‍മ എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.   പ്രഭാവര്‍മ്മ, ബാലചന്ദ്രന്‍ വടക്കേടത്ത്, ഡോ. അജിത്... Read More

കേന്ദ്രസാഹിത്യ അക്കാദമിയിലെ മലയാള ഭാഷാ എക്സിക്യുട്ടീവ് അംഗമായി കവി പ്രഭാവര്‍മ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. എതിരില്ലാതെയാണ് പ്രഭാവര്‍മ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ഡോ. അജിത് കുമാര്‍ മത്സരത്തില്‍ നിന്ന് പിന്മാറിയതോടെയാണ് പ്രഭാവര്‍മ എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.   പ്രഭാവര്‍മ്മ, ബാലചന്ദ്രന്‍ വടക്കേടത്ത്, ഡോ. അജിത് കുമാര്‍ എന്നിവരാണ് ജനറല്‍ കൗണ്‍സിലില്‍ മലയാളത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചത്.

Show Less

No comments Yet

SLIDESHOW

LATEST VIDEO