എസ്. രമേശന്‍ നായര്‍ക്ക് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം

കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. മലയാള ഭാഷയില്‍ നിന്ന് കവിയും ഗാന രചയിതാവുമായ എസ്. രമേശന്‍ നായര്‍ പുരസ്‌കാരത്തിന് അര്‍ഹനായി. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്‍റെ ജീവിതവും ദര്‍ശനവും ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഗുരുപൗര്‍ണമി എന്ന കൃതിക്കാണ് പുരസ്‌കാരം.... Read More

കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. മലയാള ഭാഷയില്‍ നിന്ന് കവിയും ഗാന രചയിതാവുമായ എസ്. രമേശന്‍ നായര്‍ പുരസ്‌കാരത്തിന് അര്‍ഹനായി. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്‍റെ ജീവിതവും ദര്‍ശനവും ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഗുരുപൗര്‍ണമി എന്ന കൃതിക്കാണ് പുരസ്‌കാരം.
2010ലെ കേരളസാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള പുരസ്‌കാരവും ആറാം വെണ്ണിക്കുളം സ്മാരക പുരസ്‌കാരവും ആശാന്‍ പുരസ്‌കാരവും രമേശന്‍ നായര്‍ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കവിതകള്‍, വിവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, ബാലസാഹിത്യ കൃതികള്‍ തുടങ്ങിയവ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. 150ഓളം ചലച്ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് രമേശന്‍ നായര്‍ ഗാനരചന നിര്‍വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Show Less

No comments Yet

SLIDESHOW

LATEST VIDEO