യുഎഇയിലെ പരിഷ്കരിച്ച വിസാ നിയമം പ്രാബല്യത്തില്‍

യുഎഇയിലെ പരിഷ്കരിച്ച വിസാ നിയമം പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നു. സന്ദര്‍ശക, ടൂറിസ്റ്റ് വിസകളില്‍ എത്തുന്നവര്‍ക്ക് ഇനി രാജ്യം വിടാതെ വിസാ മാറാമെന്നതാണ് പുതിയ നിയമത്തിന്‍റെ പ്രത്യേകത. വിസാ കാലാവധിക്കുശേഷം രാജ്യം വിടാതെതന്നെ പുതിയ വീസ എടുക്കാനോ... Read More

യുഎഇയിലെ പരിഷ്കരിച്ച വിസാ നിയമം പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നു. സന്ദര്‍ശക, ടൂറിസ്റ്റ് വിസകളില്‍ എത്തുന്നവര്‍ക്ക് ഇനി രാജ്യം വിടാതെ വിസാ മാറാമെന്നതാണ് പുതിയ നിയമത്തിന്‍റെ പ്രത്യേകത. വിസാ കാലാവധിക്കുശേഷം രാജ്യം വിടാതെതന്നെ പുതിയ വീസ എടുക്കാനോ പുതുക്കാനോ ഇനിമുതല്‍ സാധിക്കും. യുഎഇ സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് ഏറെ ആശ്വാസം പകരുന്നതാണ് പുതിയ നിയമം. മുന്‍പ് നിലനിന്നിരുന്ന നിയമ അനുസരിച്ച്‌ യുഎഇയില്‍ പുതിയ വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ വിസാ കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുന്‍പ് രാജ്യം വിട്ടുപോകണമായിരുന്നു.

Show Less

No comments Yet

SLIDESHOW

LATEST VIDEO