ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ 24 അലങ്കാരങ്ങള്‍

ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് കര്‍ണാടകയിലെ ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം. ഇവിടുത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണന് അലങ്കാരങ്ങള്‍ 24 ആണ്. 1) കേശവ, 2) നാരായണ, 3) മാധവ, 4) ഗോവിന്ദ, 5) വിഷ്ണു, 6)... Read More

ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് കര്‍ണാടകയിലെ ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം. ഇവിടുത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണന് അലങ്കാരങ്ങള്‍ 24 ആണ്. 1) കേശവ, 2) നാരായണ, 3) മാധവ, 4) ഗോവിന്ദ, 5) വിഷ്ണു, 6) മധുസുദന്‍, 7) ത്രിവിക്രം, 8) വാമന്‍, 9) ശ്രീധര്‍, 10) ഋഷികേശ്, 11) പത്മനാഭ, 12) ദാമോദര്‍, 13) ശങ്കര്‍ഷ്ണ, 14) വാസുദേവ, 15) പ്രദ്യുമ്ന, 16) അനിരുദ്ധ, 17) പരുഷോത്തം, 18) അദോക്ഷജ, 19) നരസിംഹ, 20) അച്യുത, 21) ജനാര്‍ജ്ജന, 22) ഉപേന്ദ്ര, 23) ഹരി, 24) കൃഷ്ണ മുതലായവയാണവ.

Show Less

No comments Yet

SLIDESHOW

LATEST VIDEO