വീണ്ടും ഉര്‍വ്വശിയും ശാന്തികൃഷ്ണയും

കമലിന്‍റെ 'വിഷ്ണുലോകം (1991)', ഐ.വി. ശശിയുടെ 'അപാരത(1992)', അനിലിന്‍റെ 'കുടുംബവിശേഷങ്ങള്‍(1994)' എന്നീ വിജയചിത്രങ്ങളില്‍ ഒന്നിച്ചവരാണ് ഉര്‍വ്വശിയും ശാന്തികൃഷ്ണയും. ശാന്തികൃഷ്ണ അഭിനയരംഗത്തേയ്ക്ക് മടങ്ങിവന്നതിനുശേഷം ഉര്‍വ്വശിയും ശാന്തികൃഷ്ണയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് 'അരവിന്ദന്‍റെ അതിഥികള്‍'. എം. മോഹനാണ്... Read More

കമലിന്‍റെ ‘വിഷ്ണുലോകം (1991)’, ഐ.വി. ശശിയുടെ ‘അപാരത(1992)’, അനിലിന്‍റെ ‘കുടുംബവിശേഷങ്ങള്‍(1994)’ എന്നീ വിജയചിത്രങ്ങളില്‍ ഒന്നിച്ചവരാണ് ഉര്‍വ്വശിയും ശാന്തികൃഷ്ണയും. ശാന്തികൃഷ്ണ അഭിനയരംഗത്തേയ്ക്ക് മടങ്ങിവന്നതിനുശേഷം ഉര്‍വ്വശിയും ശാന്തികൃഷ്ണയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ‘അരവിന്ദന്‍റെ അതിഥികള്‍’. എം. മോഹനാണ് സംവിധായകന്‍. ശ്രീനിവാസനും വിനീത് ശ്രീനിവാസനുമാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്നത്. ‘മകന്‍റെ അച്ഛനിലും’ മോഹന്‍ തന്നെ ഇവരെ ഒന്നിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

Show Less

No comments Yet

SLIDESHOW

LATEST VIDEO