പീഡനത്തിനെതിരെ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളുമായി WHO

ശാരീരികമായും മാനസികമായും പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കും മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കും ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളുമായി WHO രംഗത്ത്. ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിനുള്ള ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് WHO. പീഡനത്തിനു വിധേയരായവരെ കണ്ടെത്തുവാനും അവര്‍ക്ക് അനുയോജ്യമായ ചികിത്സ നല്‍കുവാനും... Read More

ശാരീരികമായും മാനസികമായും പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കും മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കും ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളുമായി WHO രംഗത്ത്. ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിനുള്ള ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് WHO. പീഡനത്തിനു വിധേയരായവരെ കണ്ടെത്തുവാനും അവര്‍ക്ക് അനുയോജ്യമായ ചികിത്സ നല്‍കുവാനും വേണ്ട ഉപദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുവാനും പല വ്യക്തികള്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കുവാനും WHO ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.

Show Less

No comments Yet

SLIDESHOW

LATEST VIDEO